Historie

Historie turistické základny

V roce 1968 byl v Pacově založen skautský oddíl.Oddíl měl půjčenou klubovnu na náměstí v Pacově,kde se skautíci scházeli.V té době se jezdilo na tábory a bylo nutné uschovat přs zimu stanové podsady a různý materiál.Nezbylo nic jiného,než se poohlédnout,kde by bylo možno začít budovat svou vlastní klubovnu a zázemí.

Skautské plány byly ukončeny srpnovým vývojem událostí.Tehdejší vedoucí se svých plánů nevzdal a v roce 1970 začíná pod jeho vedením pracovat Městská pionýrská skupina v duchu skautských zákonů.Na jaře roku 1971 byl vyhlédnut pozemek na konci Pacova směrem na Pošnou.

Ubytování v Pacově, Turistická základna KČT Pacov
Turistická základna KČT Pacov

Dne 22. prosince 1971 bylo vydáno stavební povolení pro „Výstavbu dvou typových chat Lužnice“dřevěného skladu a sociálního zařízení.Stavba byla dokončena 30.6.1972.Převážná část prací na stavbě chat byla dodělána brigádnicky.

11. října 1972 stavební úřad MěstNV Pacov souhlasí se zřízením příměstského pionýrského tábora v Pošenské ulici.

Dne 7. února 1976 dochází k ustavující schůzi odboru turistiky TJ Slavoj Pacov.Od tohoto data začíná v Pacově pracovat turistický oddíl,v čele s předsedou p.Papežem.

1. listopadu 1977 dochází k převodu majetku z Pionýrské skupiny na TJ Slavoj Pacov oddíl turistiky

V listopadu 1979 je zkolaudována turistická základna

Turistická základna KČT Pacov, bazén

Rok 1980 začíná oddíl se stavbou velké klubovny,přestavbou kuchyňky a sociálního zařízení,v roce 1983 je turistická základna připravena na letní sezonu.

V roce 1986 kolaudace sociálního zařízení a sauny, o rok pozdějikolaudace bazénu a zděné ubytovny

K 1. prosinci 1991 oddíl turistiky na vlastní žádost vyčleněn z TJ Slavoj Pacov.

V roce 1992 proběhla kolaudace stavby – rekonstrukce sociálního zařízení s ubytovací nástavbou – hotel Vysočina.

V současné době je KČT Pacov vlastníkem dvou montovaných chat Lužnice, vybavené kuchyně, společenské chaty s kapacitou 30 míst s krbem, sauny + sociálního zařízení s terasou, bazénu, zděné ubytovny – hotelu Vysočina.

Náklady na energie a celoroční provoz turistické ubytovny činí cca 140 000 Kč.Převážnou část údržby a oprav řeší oddíl brigádnickou činností. Zisk z ubytování se vynakládá na vybavení a obnovu staveb turistické základny.

Turistická základna KČT Pacov, chata Lužnice